Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Program studiów I stopnia na rok akademicki 2015/2016

W ramach studiów I stopnia na kierunku artes liberales student zobowiązany jest zrealizować przedmioty w wymiarze nie mniej niż 60 ECTS rocznie i 180 ECTS w ciągu trzech lat studiów, w tym:

 

 1. Następujące przedmioty obowiązkowe:
  • Sztuka pracy naukowej (8 ECTS, 60 godzin, na pierwszym roku);
  • Lektura tekstu artystycznego (12 ECTS, 90 godzin, na pierwszym roku);
  • Proseminarium licencjackie (7 ECTS, 60 godzin, na drugim roku);
  • Seminarium licencjackie (12 ECTS, 60 godzin, na trzecim roku).
 2. Przedmioty do wyboru w ramach wyzwań kierunkowych w wymiarze co najmniej 16 ECTS z każdego z sześciu wyzwań kierunkowych (łącznie należy uzyskać co najmniej 106 ECTS) w ciągu trzech lat studiów.
 3. Co najmniej jeden zespołowy projekt badawczy zrealizowany w ramach dowolnego kursu uniwersyteckiego do końca pierwszego roku. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także uznanie projektu realizowanego poza uczelnią na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji.
 4. Przedmioty ogólnouniwersyteckie, realizowane poza Wydziałem „Artes Liberales” (18 ECTS).
 5. Egzamin z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS, do końca trzeciego roku studiów). Student może zrealizować ten obowiązek poprzez udział w lektoracie i egzaminie go kończącym lub udział w ogólnouniwersyteckim egzaminie językowym, lub poprzez uznanie państwowego certyfikatu językowego uzyskanego poza uczelnią na podstawie zasad określonych przez Senat UW.
 6. Zajęcia z wychowania fizycznego (2 ECTS, 120 godzin, w ciągu dwóch pierwszych lat studiów).
 7. Obowiązkowe szkolenia BHP (0,5 ECTS, na pierwszym roku) oraz POWI (0,5 ECTS, na pierwszym roku).

oraz napisać pracę licencjacką (na trzecim roku), za co otrzymuje 12 ECTS.

lp.

rodzaj zajęć

I rok

II rok

III rok

1.

Sztuka pracy naukowej

8

 

 

2.

Lektura tekstu artystycznego

12

 

 

3.

Proseminarium licencjackie

 

7

 

4.

Seminarium licencjackie

 

 

12

5.

Praca licencjacka

 

12

5.

Wyzwania kierunkowe

106

6.

Przedmioty ogólnouniwersyteckie, realizowane poza Wydziałem „Artes Liberales”

18

7.

Egzamin z języka obcego na poziomie B2

2

8.

Wychowanie fizyczne

2

 

9.

Szkolenie BHP

0,5

 

 

10.

Szkolenie POWI

0,5