Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Kolegium Artes Liberales

Program "Artes Liberales" powstał po kilkuletnich pracach przygotowawczych prowadzonych z udziałem wykładowców i ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Nawiązuje on do core curriculum College'u w University of Chicago oraz do programów amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych).

Wciąż zmieniamy go i udoskonalamy m.in. we współpracy z partnerami amerykańskimi, do których należą czolowe koledże i uniwersytety, a także wspierające nas organizacje i fundacje, zwłaszcza Association of American Colleges and Universities oraz Christian A. Johnson Endeavour Foundation.

Program jest jednak oryginalnym rozwiązaniem, propozycją nowego kierunku interdyscyplinarnych studiów ogólnokształcących, których potrzebą coraz częściej dostrzega się w Polsce.  Powstał on w środowisku Wydziału "Artes Liberales" i  Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci traktujący Uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów, pragnący studiować jak najwięcej, wciąż poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Z myślą o nich powstał kierunek studiów artes liberales, który łączy idee amerykańskiego kształcenia w duchu "liberal arts" z ideami tzw. programów honorowych, oferując możliwość ciągłego poszerzania horyzontów poprzez studiowanie najważniejszych dzieł kultury i myśli ludzkiej.

"Artes Liberales" proponuje zajęcia przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, łączące myślenie z działaniem artystycznym oraz sprzyjające całościowemu: indywidualnemu i obywatelskiemu, rozwojowi jednostki.

Program "Artes Liberales" odpowiada na "wyzwania kierunkowe" tkwiące w rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, wymagające uważnego rozpoznania oraz opisu za pomocą rozmaitych metod, technik i narzędzi interdyscyplinarnych.

W programie znalazło się sześć „wyzwań kierunkowych”, w ramach których specjaliści z „Artes Liberales” i UW wraz z gośćmi zapraszanymi z innych instytucji naukowych oraz artystycznych (polskich i zagranicznych), przygotowują zajęcia, których ostateczny przebieg powstaje w dialogu ze studentami, w ramach Wspólnoty Profesorów i Studentów „Artes Liberales”.

 

Mądrość i filozofia: wyzwanie obejmuje poszukiwania mądrości od czasów najdawniejszych do dzisiaj w różnych aspektach – tego, jak mądrości szukają filozofowie, artyści, poeci, biologowie, matematycy oraz przedstawiciele innych dyscyplin. W ramach wyzwania proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki.

Bogowie i ludzie: proponowane przez nas zajęcia dotyczące pojawiania się, obecności i zanikania obszarów świętości, bogów, wyznawców oraz wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Proponowane zajęcia nie dotyczą tylko historii religii, lecz także dziejów obecności sacrum w kulturze.

Dzieje myśli obywatelskiej: proponujemy zajęcia dotyczące kształtowania się myślenia o państwie, prawie, postawach obywatelskich, stosunku jednostki do zbiorowości od czasów najdawniejszych do dzisiaj.

Pamięć i tożsamość: zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.

Theatrum mundi: zajęcia dotyczą pojawiania się widowisk zarówno artystycznych jak i społecznych od czasów najdawniejszych do dzisiaj ze szczególnym naciskiem na działania performatywne i proces powstawania „społeczeństwa widowiska”, czyli sposobu istnienia współczesnych społeczeństw – głównie tych zachodnich – opierającego się na budowaniu spektakli w przestrzeni publicznej, życiu politycznym oraz stosunkach międzyosobowych.

Ekologia kultury: proponujemy zajęcia, które dotyczą możliwości inscenizacji „kultury czynnej”, np. rewitalizacji martwych i umierających języków, współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym. Współpracujemy w tym celu m.in. z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Teatrem Polskim w Warszawie i Pracownią Spotkań Starego i Nowego Świata na Wydziale „Artes Liberales”.

W ramach poszczególnych "wyzwań kierunkowych" proponujemy następujące zajęcia:

 1. Znajomość siebie od Sokratesa do Foucault. Prowadzi: Ivan Dimitrijević (4018-KON359-CLASS)
 2. Metafora i poznanie . Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON147-CLASS)
 3. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim . Prowadzi: Maciej Abramowicz (4018-KON170-CLASS)
 4. Przemoc i słowa. W kręgu myśli Hannah Arendt. Prowadzi: Piotr Nowak (4018-KON369-CLASS)
 5. Filozofia antyczna jako terapia duszy. Prowadzi: Krzysztof Łapiński (4018-KON383-CLASS)
 6. Filozofia w kulturze. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON385-CLASS)
 7. Wprowadzenie do filozofii. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON386-CLASS)
 8. Żyć hipotetycznie – wiedza i etyka w prozie Roberta Musila. Konwersatorium interdyscyplinarne. Prowadzi: Mateusz Falkowski, Marcin Gokieli (4018-KON381-CLASS)
 9. Kulturowa historia czasu: Ewolucja sposobów ujmowania czasu od czasów najdawniejszych do współczesności. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-WYK19-CLASS)
 10. Powinowactwa z wyboru XX wiek – badanie pokrewieństwa filozofii i literatury w Czarodziejskiej Górze.. Prowadzi: Tomasz Kunicki-Goldfinger (4018-KON382-CLASS)
 11. Georges Didi-Huberman albo demontaż porządku oka. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON375-CLASS)
 12. Klinika Freuda. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON355-CLASS)
 13. Śmiech, materia, życie, ruch i pamięć w filozofii Henri Bergsona. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON376-CLASS)
 14. Logika i metodologia. Prowadzi: Mieszko Tałasiewicz (4018-KON380-CLASS)
 15. Heidegger i pytanie o naturę ludzką. Prowadzi: Wawrzyniec Rymkiewicz (4018-KON387-CLASS)
 1. Wprowadzenie do religioznawstwa (I). Główne podejścia do badań nad religią. Prowadzi: Lech Trzcionkowski (4018-KON364-CLASS)
 2. Chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie wobec problemów rachuby czasu. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-KON348-CLASS)
 3. Christian Theology: Patristic and Medieval. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON370-CLASS)
 4. Platonism in the Christian Tradition. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON371-CLASS)
 5. Science and Christianity: Charting a Complex Relationship. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON136-CLASS)
 6. Introduction to Reading the Bible. Prowadzi: Marylin Burton (4018-KON307-CLASS)
 7. Old Testament Theology and Exegesis. Prowadzi: Marylin Burton (4018-KON349-CLASS)
 8. Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (4018-KON181-CLASS)
 9. Jezus historii - Chrystus wiary. Prowadzi: Kalina Wojciechowska (4018-KON336-CLASS)
 10. Recepcja tradycji ezoterycznej Antyku w literaturze i kulturze europejskiej. Prowadzi: Ilona Szewczyk (4018-KON374-CLASS)
 1. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (4018-KON164-CLASS)
 2. Antropologia słowa: kultura i komunikowanie. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON358-CLASS)
 3. TransAzja – próba nieeuropocentrycznego opisu świata. Prowadzi: Hanna Gospodarczyk, Krzysztof Iwanek, Karolina Szmigielska-Piotrkowska, Kamil Wielecki, Ayur Zhanaev (4018-KON347-CLASS)
 4. Lud-zdominowany, niebezpieczny czy autonomiczny?. Prowadzi: Michał Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura (4018-SEM60-CLASS)
 5. Dlaczego warto pamiętać o Solidarności?. Prowadzi: I.Krzemiński (4018-KON350-CLASS)
 6. Kultura Rewolucji a antyk (badanie przypadku rewolucji w Rosji początku XX wieku).. Prowadzi: Hanna Paulouskaya (4018-KON294-CLASS)
 7. Zemsta czy przebaczenie?. Prowadzi: Jacek Leociak (4018-KON384-CLASS)
 1. Z dziejów pisma. Prowadzi: Robert A. Sucharski (4018-KON165-CLASS)
 2. Romantyczne i młodopolskie wizje Syberii w literaturze i sztuce . Prowadzi: Milena Chilińska (4018-KON361-CLASS)
 3. Od zapisków i szkicowników do „dzieła zamkniętego” - analiza procesu twórczego na przykładzie relacji z podróży greckich Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. . Prowadzi: Maria Kalinowska (4018-KON362-CLASS)
 4. Antropologia jako praxis. Prowadzi: Ewa Klekot (4018-KON363-CLASS)
 5. Henryk Sienkiewicz. Fakty i mity.. Prowadzi: Wojciech Łapiński (4018-KON365-CLASS)
 6. Kulturowa historia książki i czytelnictwa od średniowiecza do końca XVII w.. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-WYK16-CLASS)
 7. Jak antropolodzy badają świat? Teoretyczne i metodologiczne dylematy antropologii. Prowadzi: Michał Kowalski (4018-SEM59-CLASS)
 8. Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący. Prowadzi: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW11-CLASS)
 9. Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom średniozaawansowany. Prowadzi: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW9-CLASS)
 10. Opowiadać opowiadaniem. Opowiadanie jako lustro kultury (od 2 poł. XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Agata Zalewska (4018-KON297-CLASS)
 11. Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. Prowadzi: Kamil Wielecki (4018-KON354-CLASS)
 12. Artistic writing in Polish.. Prowadzi: Marek Troszyński, Jan Podniesiński (4018-KON379-CLASS)
 1. Muzyka święta i grzeszna. Liturgiczny i ludowy śpiew obszaru dawnej Rzeczpospolitej. Prowadzi: Maria Bikont, Łukasz Hajduczenia (4018-KON342-CLASS)
 2. Gry wideo i teksty kultury cyfrowej. Ujęcie porównawcze. Prowadzi: Piotr Kubiński (4018-KON289-CLASS)
 3. Ciało i głos – instrument i narzędzie pracy. Prowadzi: Bartosz Martyna (4018-CW10-CLASS)
 4. Ludokrytyka. O grach krytycznie. Prowadzi: Mateusz Kominiarczuk (4018-KON346-CLASS)
 5. Reinterpretacje dramatu romantycznego w teatrze współczesnym. Prowadzi: Michał Mizera, Maria Kalinowska (4018-KON366-CLASS)
 6. Amerykański musical filmowy. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-WYK17-CLASS)
 7. Wprowadzenie do analizy filmu. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-WYK18-CLASS)
 8. Performatyka: wyprawa do bieguna . Prowadzi: Tomasz Kubikowski (4018-KON372-CLASS)
 9. Na Księżyc i dalej. Podróże kosmiczne w kulturze popularnej. Prowadzi: Elżbieta Olechowska (4018-KON356-CLASS)
 10. Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira. Prowadzi: Michał Mizera (4018-KON304-CLASS)
 11. Na scenie i na widowni. Dramat i teatr 2 poł. XIX i początku XX wieku. Prowadzi: Agata Zalewska (4018-KON357-CLASS)
 12. Artystyczne szkolenie indywidualne. Krajobraz po katastrofie. Polski teatr absurdu po drugiej wojnie światowej. Prowadzi: Michał Smolis (4018-KON271-CLASS)
 13. Bóg. Poezja. Mickiewicz. Prowadzi: Krzysztof Rutkowski (4018-KON377-CLASS)
 14. Filozofia i literatura. Prowadzi: Piotr Nowak (4018-KON318-CLASS)
 15. Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Prowadzi: Alfred Twardecki (4018-KON388-CLASS)
 16. Od rękopisu do światowej prapremiery. Projekt inscenizacji ostatniego dramatu Juliusza Słowackiego "Książę Michał Twerski". Prowadzi: Marek Troszyński, Bogna Podbielska (4018-KON389-CLASS)
 1. Academic Writing in English I. Prowadzi: Andrzej Tymowski (4018-WAR6-CLASS)
 2. Geosystem – zrozumieć, aby przetrwać. Prowadzi: Marek Lewandowski (4018-KON269-CLASS)
 3. Historia Biologii - biologia historii. Prowadzi: Paweł Koperski (4018-KON203-CLASS)
 4. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta.. Prowadzi: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak (4018-KON196-CLASS)
 5. Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (4018-WYK13-CLASS)
 6. Humankind’s Place in Nature. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON250-CLASS)
 7. Warsztat Techno­humanistyczny: mięso i krzem. Prowadzi: Krzysztof Pacewicz, Jarosław Kopeć (4018-KON360-CLASS)
 8. Prekariusze i cyborgi. Strategie artystyczne w czasach późnego kapitalizmu. Prowadzi: Karolina Plinta (4018-KON367-CLASS)
 9. Jak ciało staje się słowem – teoria sztuki (część I). Prowadzi: Krzysztof Rutkowski, Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Agata Noszczak (4018-KON373-CLASS)
 10. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów. Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON199-CLASS)
 11. History written in glyphs – introduction to Maya glyphs. Prowadzi: Agnieszka Hamann (4018-CW12-CLASS)
 12. Ekologia teatru. Prowadzi: Włodzimierz Staniewski (4018-KON259-CLASS)