Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Mądrość i filozofia

Zajęcia: 
Znajomość siebie od Sokratesa do Foucault. Prowadzi: Ivan Dimitrijević (4018-KON359-CLASS)
Metafora i poznanie . Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON147-CLASS)
Tematy kulturowe w ujęciu francuskim . Prowadzi: Maciej Abramowicz (4018-KON170-CLASS)
Przemoc i słowa. W kręgu myśli Hannah Arendt. Prowadzi: Piotr Nowak (4018-KON369-CLASS)
Filozofia antyczna jako terapia duszy. Prowadzi: Krzysztof Łapiński (4018-KON383-CLASS)
Filozofia w kulturze. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON385-CLASS)
Wprowadzenie do filozofii. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON386-CLASS)
Żyć hipotetycznie – wiedza i etyka w prozie Roberta Musila. Konwersatorium interdyscyplinarne. Prowadzi: Mateusz Falkowski, Marcin Gokieli (4018-KON381-CLASS)
Kulturowa historia czasu: Ewolucja sposobów ujmowania czasu od czasów najdawniejszych do współczesności. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-WYK19-CLASS)
Powinowactwa z wyboru XX wiek – badanie pokrewieństwa filozofii i literatury w Czarodziejskiej Górze.. Prowadzi: Tomasz Kunicki-Goldfinger (4018-KON382-CLASS)
Georges Didi-Huberman albo demontaż porządku oka. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON375-CLASS)
Klinika Freuda. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON355-CLASS)
Śmiech, materia, życie, ruch i pamięć w filozofii Henri Bergsona. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON376-CLASS)
Logika i metodologia. Prowadzi: Mieszko Tałasiewicz (4018-KON380-CLASS)
Heidegger i pytanie o naturę ludzką. Prowadzi: Wawrzyniec Rymkiewicz (4018-KON387-CLASS)
Krótka historia błędu. Prowadzi: Ewa Rudnicka (4018-KON167-CLASS)
Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów (2). Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON241-CLASS)
Aesthetics of Engagement: charting ethics in literature. Prowadzi: Paweł Wojtas (4018-KON390-CLASS)
Kryzysy Baroku. Prowadzi: Alicja Bielak (4018-KON401-CLASS)
Nauka co to takiego. Wprowadzenie do teorii nauki. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON414-CLASS)
Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON243-CLASS)
Herman Hesse. Życie i twórczość. Prowadzi: hab. Katarzyna Sadkowska (4018-KONW115)