Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Ekologia kultury

Zajęcia: 
Academic Writing in English I. Prowadzi: Andrzej Tymowski (4018-WAR6-CLASS)
Geosystem – zrozumieć, aby przetrwać. Prowadzi: Marek Lewandowski (4018-KON269-CLASS)
Historia Biologii - biologia historii. Prowadzi: Paweł Koperski (4018-KON203-CLASS)
Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta.. Prowadzi: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak (4018-KON196-CLASS)
Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (4018-WYK13-CLASS)
Humankind’s Place in Nature. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON250-CLASS)
Warsztat Techno­humanistyczny: mięso i krzem. Prowadzi: Krzysztof Pacewicz, Jarosław Kopeć (4018-KON360-CLASS)
Prekariusze i cyborgi. Strategie artystyczne w czasach późnego kapitalizmu. Prowadzi: Karolina Plinta (4018-KON367-CLASS)
Jak ciało staje się słowem – teoria sztuki (część I). Prowadzi: Krzysztof Rutkowski, Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Agata Noszczak (4018-KON373-CLASS)
Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów. Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON199-CLASS)
History written in glyphs – introduction to Maya glyphs. Prowadzi: Agnieszka Hamann (4018-CW12-CLASS)
Ekologia teatru. Prowadzi: Włodzimierz Staniewski (4018-KON259-CLASS)
English for Academic Purposes. Prowadzi: Paweł Wojtas (4018-CW13-CLASS)
Człowiek i geny. Prowadzą: Paweł Golik, Ewa Bartnik (4018-KON238-CLASS)
Humans and Their Great Ape Cousins. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON249-CLASS)
Czego możemy nauczyć się od konia? Przywództwo, komunikacja, praca w zespole. Prowadzi: Stanisław Kordasiewicz (4018-KON251-CLASS)
Jak ciało staje się słowem – praktyka sztuki (część II). Prowadzą: Emilia Przerwa-Tetmajer, Weronika Kuśmider, Krzysztof Rutkowski (4018-KON340-CLASS)
Igrając z historią. Wykonawstwo historyczne muzyki dawnej i jego współczesna recepcja. Prowadzi: Karolina Kolinek-Siechowicz (4018-KON398-CLASS)
Głos, pieśń, muzyka. Metafory odwiecznego porządku. Prowadzi: Mieczysław Litwiński (4018-KON405-CLASS)
Salon literacki – głęboka lektura prozy (powieść). Prowadzą: Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Marlena Wilczak (4018-KON417-CLASS)
Space of creation - between utopia and Theatre laboratories. Prowadzą: Ewa Niedziałek,Ewa Niedziałek, Ilaria Salonna (4018-KON418-CLASS)
Prawa językowe i inne narzędzia ochrony mniejszości, społeczności rdzennych oraz różnorodności kulturowej. Prowadzi: Stanisław Kordasiewicz (4018-KON435-CLASS)
Architektura czynna- tworzenie platform dla praktycznych, interdyscyplinarnych projektów. Prowadzi: Ewa Rudnicka (architekt) (4018-KON439-CLASS)
Ekologia dla humanistów. Prowadzi: Piotr Dawidowicz (4018-WYK14-CLASS)
Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom średniozaawansowany cz. 2. Prowadzą: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW14-CLASS)