Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Program studiów I stopnia na rok akademicki 2012/2013 - 2013/2014

Kierunek artes liberales - Program studiów I stopnia

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach kolejnych.

Każdy student kierunku artes liberales studiuje wg indywidualnego programu, zatwierdzanego przez kierownika jednostki. W czasie studiów w Kolegium, włączając w to rok zerowy, student ma obowiązek zaliczyć:

16 ECTS, a więc 2 przedmioty Modułu przygotowawczego, w tym:

 • 8 ECTS warsztatu Sztuka Pracy Naukowej (SzPN)
 • 8 ECTS warsztatu Lektura Tekstu Artystycznego (LTA)
 • 90 ECTS, minimum 18 przedmiotów z programu Kolegium
 • 4 ECTS proseminarium ze swojej specjalności - semestr zimowy II-go roku studiów
 • 24 ECTS seminarium zaliczanego pracą licencjacką - semestr letni II-go roku studiów
  • 12 ECTS seminarium licencjackie
  • 12 ECTS praca licencjacka

Zajęcia do wyboru:

 • 34 ECTS, co najmniej 10 przedmiotów z zakresu przedmiotów zajęć ogólnouniwersyteckich z puli UW - zajęcia nie muszą być oznaczone jako OG
 • 10 ECTS zajęć języka obcego + egzamin językowy
 • 2 ECTS WF

W celu uzyskania dyplomu student musi zdobyć łącznie 180 ECTS. Przy wyborze przedmiotów z programu Kolegium obowiązuje proporcja 3:2:1 (zajęcia własnej specjalności : zajęcia dodatkowej specjalności : zajęcia z bloku przyrodniczego). 

Do programu studiów wlicza się przedmioty zaliczone na innych wydziałach UW, w tym - macierzystym wydziale studenta (wyjątkowo na innych uczelniach), na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem Kolegium.
Student przedstawia 2 plany zajęć w każdym roku akademickim 

 • w semestrze zimowym - nie później niż do 30 października oraz 
 • w semestrze letnim - nie później niż do 30 lutego 

Plan zajęć musi zostać zaaprobowany przez Kierownika Kolegium.