Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Dzieje myśli obywatelskiej

Zajęcia: 
Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (4018-KON164-CLASS)
Antropologia słowa: kultura i komunikowanie. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON358-CLASS)
TransAzja – próba nieeuropocentrycznego opisu świata. Prowadzi: Hanna Gospodarczyk, Krzysztof Iwanek, Karolina Szmigielska-Piotrkowska, Kamil Wielecki, Ayur Zhanaev (4018-KON347-CLASS)
Lud-zdominowany, niebezpieczny czy autonomiczny?. Prowadzi: Michał Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura (4018-SEM60-CLASS)
Dlaczego warto pamiętać o Solidarności?. Prowadzi: I.Krzemiński (4018-KON350-CLASS)
Kultura Rewolucji a antyk (badanie przypadku rewolucji w Rosji początku XX wieku).. Prowadzi: Hanna Paulouskaya (4018-KON294-CLASS)
Zemsta czy przebaczenie?. Prowadzi: Jacek Leociak (4018-KON384-CLASS)
Anatomia przywództwa. Prowadzi: Maria Wiśniewska (4018-KON239-CLASS)
Przestrzeń miejska. Od efektów globalnego kapitalizmu do hiperobiektów. Prowadzi: Andrzej Leśniak (4018-KON391-CLASS)
Jak i co mówi do nas prawo? How and what does law communicate to us? Prowadzi: Artur Nowak-Far (4018-KON399-CLASS)
Źródła kultury prawnej Europy. Prowadzi: Witold Wołodkiewicz (4018-KON412-CLASS)
Travel Writing and the Power of Judgment. The case of Eastern and Central Europe. Prowadzi: Łukasz Mikołajewski (4018-KON419-CLASS)
Kryzys demokracji: polityka a sztuka współczesna Prowadzi: Krzysztof Pacewicz (Ewa Majewska) (4018-KON440-CLASS)
Płeć i sprawiedliwość. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON442-CLASS)
Cypr: wyspa kontaktu, sporu i pojednania. Prowadzi Przemysław Kordos (4018-WYK12-CLASS)
Kłopoty z gościnnością. Filozoficzne i kulturowe implikacje pojęcia gościnności. Prowadzi: Katarzyna Szafranowska (4018-KON444-CLASS)