Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Aktualności

22.03.2017

Wykład: ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today

Prof. Betty Vasiliki Smocovitis (University of Florida), goszcząca na naszym Wydziale dzięki Fundacji Kościuszkowskiej, wygłosi 25 marca, o godz. 11 (Kolegium Artes Liberales, sala konferencyjna) wykład pt. ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today. 
Plakat. Zapraszamy!

21.03.2017

Seminarium: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...”

Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku” (grant NCN). Seminarium odbędzie się 24 marca 2017 r., w godz. 11.00–15.00, w siedzibie Wydziału w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69), w sali konferencyjnej. Program seminarium.

08.03.2017

Konferencja: „Humanizm między Wschodem i Zachodem”

Pracownia i Seminarium Doktoranckie „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na konferencję naukową  „Humanizm między Wschodem i Zachodem”.  Konferencja odbędzie się e dniach 20–21 marca br. w siedzibie Kolegium Artes Liberales (sala konferencyjna, poziom -1). Program konferencji.

06.02.2017

Konkurs „Grant Oral History”

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów Uczelni Wyższych oraz doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią Wrocławia lub szerzej Ziem Zachodnich i Północnych, wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej. Szczegóły w załącznikach.
 

Plakat informujący o konkursie Regulamin konkursu Załącznik 1(a) Załącznik 1(b) Załącznik 2(a) Załącznik 2(b) Załącznik 3
06.02.2017

Konkurs Prezydent m.st. Warszawy – Dyplomy Warszawy

Rozpoczeła się druga edycja Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”. Organizatorem jest Muzeum Warszawy, instytucja samorządowa, która aktywnie uczestniczy w naukowym, kulturalnym i społecznym rozwoju miasta. Konkurs adresowany jest do Autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na warszawskich uczelniach i jednostkach naukowych z siedzibą w Warszawie, które nie były zgłaszane w poprzedniej edycji i zostały obronione w 2016 r.

Informacje na temat konkursu

Strony